ἥττω

ἥττω
ἥσσων
inferior
neut acc comp pl (attic)
ἥσσων
inferior
neut nom comp pl (attic)
ἥσσων
inferior
masc/fem acc comp sg (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ηττώ — ἡττῶ, άω (AM) βλ. ηττώμαι. [ΕΤΥΜΟΛ. Μτγν. τ. τού ηττώμαι] …   Dictionary of Greek

  • ἡττῶ — ἡσσάομαι to be less imperf ind mp 2nd sg (attic) ἡσσάομαι to be less pres imperat mp 2nd sg (attic) ἡττάω to be less imperf ind mp 2nd sg ἡττάω to be less pres imperat mp 2nd sg ἡττάω to be less pres subj act 1st sg (attic epic ionic) ἡττάω to be …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν. — τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν. См. Черным белое называть …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Liste griechischer Phrasen/Tau — Tau Inhaltsverzeichnis 1 τὰ ἑπτὰ θεάματα τῆς οἰκουμένης …   Deutsch Wikipedia

  • Протагор из Абдеры — (480 411) один из главнейших софистов. Для успешности практических занятий риторикой, составлявшей для него, как и для всех софистов, главную задачу, он считал необходимым и теоретическое изучение языка, и мышления. В своих не дошедших до нас… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Coram publico — Lateinische Phrasen   A B C D E F G H I L M N O P …   Deutsch Wikipedia

  • Geflügelte Worte (Antike) — Alpha und Omega, Anfang und Ende, kombiniert zu einem Buchstaben Diese Liste ist eine Sammlung alt und neugriechischer Phrasen, Sprichwörter und Redewendungen. Sie beschreibt ihren Gebrauch und gibt, wo möglich, die Quellen an. Graeca non… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste griechischer Phrasen/Rho — Rho Inhaltsverzeichnis 1 Ῥαδαμάνθους ὅρκος 2 Ῥαμνούσιος εἶ …   Deutsch Wikipedia

  • Liste lateinischer Phrasen/C — Lateinische Phrasen   A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • черным белое называть — Ср. Не понимая нас, мараешь и дерешь; Ты черным белое по прихоти зовешь. А.С. Пушкин. К Аристарху. Ср. Candida de nigris et de candentibus atra Facere. Делать белое черным и наоборот. Ovid. Metam. 11, 313 314. Ср. Qui nigrum in candidum vertunt.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”